Akupunktur - Raglamyr Smådyrklinikk

Go to content

Main menu:

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en av greinene i tradisjonell kinesisk medisin, sammen med urtemedisin, massasje (Tui Na), matterapi og fysiske øvelser (Qi Gong). Forebygging av sykdom er en grunnleggende tanke i tradisjonell kinesisk medisin. Det brukes akupunkturnåler for å stimulere spesielle punkter på kroppen, såkalte akupunkturpunkter. Dette utløser forskjellige reaksjoner i kroppen bl.a. ved å stimulere sensible nerveender som er spesielt tallrike rundt akupunkturpunktene. Det blir frigjort signalstoffer som har virkning på stedet hvor nålen blir satt og på resten av kroppen. Akupunktur har vært brukt i Kina i flere tusen år. Bruk på hund og katt har først blitt populær de siste tiårene, men fra gammel tid har det vært anvendt på hest og andre husdyr med god effekt.

Hvordan foregår en akupunkturbehandling?

Dyret undersøkes som ved en vanlig konsultasjon og eieren får en del spørsmål slik at man kan danne seg et helhetlig bilde av pasientens tilstand. Virker det som om akupunktur ikke er det rette på daværende tidspunkt eller det blir oppdaget andre ting som bør sjekkes nærmere, vil eier få beskjed om det. Veterinæren velger punktene som passer best til dyrets problem. Nålene skal sitte i ca 15 min. Det er en fordel at pasienten ligger rolig og ikke beveger seg for mye. Som regel er det nødvendig med flere behandlinger. 1-2 ganger i uka i 3-6 uker er vanlig. Noen ganger er det nok med en behandling. Andre pasienter vil bli anbefalt å komme tilbake med jevne mellomrom.

Hvordan reagerer dyrene?
Er det vondt? Det er litt ubehagelig akkurat når nålen blir satt inn og det er variererende hvor vondt dyret synes det er. Nålene er svært tynne. Mange dyr slapper godt av under akupunktur-behandlingen. Dette henger sammen med at det blir frigjort bl.a. endorfiner i kroppen. Det er også mulig å bruke en lavenergilaser til å stimulere punktene slik at dyret ikke absolutt må stikkes. Noen dyr er veldig trøtte etter behandlingen og det lønner seg å ta livet med ro resten av dagen.

I hvilke tilfeller kan akupunktur være nyttig for mitt dyr?

• smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet, derav arthrose/leddgikt, hofteleddsdysplasi, ryggsmerter, muskelknuter (triggerpunkter)
• lammelser, epilepsi, bruskemboli
• innbilt drektighet
• eldre pasienter, slagpasienter, øke blodsirkulasjon
• som smertebehandling ved operasjoner og under rekonvalesens
• hudlidelser, luftveisproblemer, mf. Akupunktur kan enten brukes alene eller kombineres med annen behandling, altså enten klassisk medisin eller for eksempel kiropraktikk. Akupunktur er spesielt gunstig ved kroniske sykdomstilstander som f eks arthrose  hvor langvarig bruk av smertestillende medisiner øker sjansen for bivirkninger som diare og oppkast, påkjenning av nyrer og lever. Også ved akutte hendelser som en forstuvning kan det ha god effekt, som man noen gang ser med en gang etter behandlingen.

Vil akupunktur alltid hjelpe?

Nei, akupunktur vil ikke hjelpe i alle tilfeller. Det er ingen mirakelmedisin, men en behandlingsform hvilken som andre terapier oppnår mer eller mindre stor effekt ved forskjellige sykdomstilstander. Noen ganger kan man se at dyrets tilstand blir litt verre med det samme, men kommer seg etter kort tid. På noen pasienter vil man ikke se noen som helst effekt.

Har akupunktur bivirkninger?

De mest hyppige bivirkningene er lokale, dvs. veldig små blødninger fra nålestikket. Mer alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

Back to content | Back to main menu